SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034/005 | H-2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.

Intézmény logo

Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Az 50 éves Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jubileumi Évkönyve:

https://duna-hild.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hild_konyv_2005_teljes_2020_2c6ef4dade.pdf

 

Iskolánk 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz. Állami Építőipari Vállalat támogatásával.
A képzés kőműves szakmában indult, majd a későbbiek során az összes építőipari alapszakma
oktatása elkezdődött, és ezzel arányosan emelkedett a tanulói, ill. a pedagógusi létszám is.
Intézményünk 1961-ben költözött a Dózsa György út 35. szám alatt megépült 6 tantermes
épületbe, és itt épült fel a kollégiumunk is. Az iskola 1973-ban lett önálló, ekkor kapta meg a
MÜM. 340. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet. Épületét 1980-ban bővítették, az új
iskolaépületben 12 tanterem, több tanműhely, szertár is kialakításra került. Ekkor már 530 fő
volt a tanulói létszám.
Sajnos az épület bővítésével együtt nem épült meg a hiányzó tornaterem, és erre a
későbbiekben sem került sor.
1989-ben beindult a speciális szakképzés, amely az enyhe fokban sérült gyerekek számára
tette lehetővé a szakképesítés megszerzését.
Az 1990-es évek elején, a rendszerváltás nyomán az állami nagyvállalatok leépülése
következményeként az általunk végzett gyakorlati képzésre kialakított tanműhelyek több
helyen is felszámolásra kerültek, a képzést megszüntették vagy leépítették, így egyre több
kisebb oktatásra szakosodott gazdasági szervezettel, kisiparossal kerültünk képzési
kapcsolatba.
1994-ben az elsők között kezdtük el az országban a 2+2 rendszerű szakmunkásképzést, amely
a zökkenőmentes átállást biztosította az iskola számára az 1998 szeptemberétől kötelező új
szakképzési rendszerre.
1995-ben a Munkaügyi Minisztérium PHARE támogatással kiírt pályázatán sikerrel
szerepeltünk, és lehetőséget kaptunk a szakközépiskolai képzés beindítására. A PHARE
segélynek köszönhetően korszerű számítógépes szaktantermeket tudtunk kialakítani.
1996-ban jelentős változás következett be az intézmény történetében, egy nagyobb épületbe, a
Bercsényi u. 8. szám alá költözhettünk, és felvettük a kiváló építész, Hild József nevét. Az új
épületben 16 tanterem, tornaterem, könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. Ezzel együtt
kaptunk egy tanműhelyek kialakítására megfelelően hasznosítható épületet, amely lehetővé
tette a gyakorlati képzés bővítését.
Ezek a feltételek már lehetővé tették, hogy nagyobb célokat is magunk elé tűzzünk, és mi a
sikerélmény pedagógiai hozadékát, szerepét hangsúlyoztuk.

Elsősorban a szakmai versenyeket helyeztük előtérbe, melyet a mai napig számtalan országos
siker fémjelez.
A másik terület a sport, ahol a röplabda játssza a főszerepet, közel 25 országos elsőséggel,
illetve a 2014-es, valamint 2016-os középiskolás világbajnokság mindkétszer előkelő 10.
helyezésével.
Ezen felül leány illetve fiú labdarúgásban, tornában, tekében nyertünk országos diákolimpiai
aranyérmeket.
Fő célkitűzésünk, hogy a szép klasszikus, fa- és bútoripari, valamint építőipari szakmák,
melyeket oktatunk, megmaradjanak a város képzési palettáján (ács, asztalos, burkoló, festő,
kőműves) és bemutathassuk a kétkeziség minden szépségét és értékét. A szakképzés
napjainkban folyamatosan megújul, igazodva a munkaerő-piaci igények folyamatos
változásához, az új technológiák megjelenéshez. Mindez nem nélkülözheti a rugalmas választ
iskolánk és duális partnereink részéről sem. Olyan szakmai tudástartalmakat szeretnénk átadni
tanulóinknak, melyek igazodnak a munka világának követelményrendszeréhez, beleértve az
élethosszig tartó tanulás, szakmai megújulási igény interiorizációját is. Szakmai képzéseink
figyelembe veszik az adott szakma társadalmi szerepét, annak szükségességét/hiányát,
valamint a szakma vonatkozásában prognosztizálható változásokat egyaránt.
Lehetőségeink közé tartozik még a speciális szakképzés (szakiskolai képzés) felfuttatása, ahol
a gyógypedagógusok közössége jó alapját képezi a pedagógiai kísérleteknek, jó gyakorlatok
kialakításának, illetve a belső továbbképzési rendszer támogatásának.
Esélyteremtő iskolaként fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolai tanulmányaikat a hozzánk
került fiatalok befejezhessék és részszakmai bizonyítvánnyal lehetőségük legyen további
tanulmányokat folytatni vagy elhelyezkedni a munkaerő-piacon. Így már a 2013-as tanévben
elsők között indult el nálunk a HÍD-program, melyet 2020-ban váltott fel a Dobbantó program
a kapcsolódó Műhelyiskolával együtt.
Az orientációs évfolyamon a diákok képességeikhez illeszkedő szakmaválasztás mellett a
szakmatanuláshoz szükséges alapokat is megszerzik.


Partnereink

  SZC logo

  Dunaújvárosi Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

    H-2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.

   • Telefon: +36-25/400-530

    E-mail: titkarsag@hildiskola.hu

    OM azonosító: 203034/005


   2023Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola